วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม, by: egopher1589 | Soundcry
วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม Published by egopher1589 via Youtube
Possible Artists: No music artists were found for this video.Title: วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม
Author: egopher1589
Rating: 4.790576
Views: 125213
Description: ไมค์ไม่ค่อยดีนะ มันช๊อต- -
PART:2 [สำหรับบางคนที่หาไม่เจอ]
http://www.youtube.com/watch?v=VWWXl7pAQZw&list=UUdsFIBaYPr-1j_kLIdKRQVw&index=5
Source: Youtube
Youtube comments