dhilada uk, by: kir1kac2kod3 | Soundcry
dhilada uk Published by kir1kac2kod3 via Youtube
Possible Artists: UK Powered by EchonestTitle: dhilada uk
Author: kir1kac2kod3
Rating: 3
Views: 31681
Description: sharmuto ku dhashey iyo hoyada iyo yahuud ku dhalay was siilkada xafide la,dahey ilahey kuma xafido Pc Ad Silkada Ku Heyn La,dahey Nolosha Nolol Subso OO Hoyada Moqdisho Kaso Waday Boska Ku Ibisey Wax U Tar Ha Fadhenin Meshan Cimrige ALah Kugo Yareye
Source: Youtube
Youtube comments